۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

بازگشت گودزیلا

خب من دوباره تقریبن دارم تلاش می‌کنم که به روال عادی زندگی‌م برگردم. فقط مونده خونه پیدا کنم و جابه‌جا شم.
این مدت روی کاغذ می‌نوشتم. روزهای خوبی هم نگذشته البته. شاید این جا منتشر کنم. شاید هم نه. فعلن فقط برای غلبه بر گشادی اومدم بگم دوباره سلام!