۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

زخمی بیرون تن

قلبم باز به جایی گیر کرده‌است
با من راه نمی‌آید دیگر
می‌دانم
باز زخم می‌شوم
زخمی به وسعت تن
زخمی به وسعت جان
به وسعت زمان
و شکاف این زخم از همین فرودگاه لکنته‌ی خودمان باز می‌شود
به تاریخ ۱۵ خرداد ۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر