۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

۱۴/۱/۸۹

امروز فرش شستم بعد از مدت‌ها! به یاد بچگی‌! لذت پابرهنه بودن... آب سرد ورجه ورجه! آفتاب داغ! همین

۲ نظر: