۱۳۹۰ دی ۱۱, یکشنبه

بهانه‌تراشی

من اول باید تمرین ننوشتم کنم تا دستم توی تمرین نوشتن باز شه. تنها مشکل این شیوه اینه که نمی‌فهمی کی داری تو ننوشتن پیش‌رفت می‌کنی و به جای خوبی می‌رسی. نمی‌فهمی کی دیگه وقت نوشتنه...

۱ نظر: