۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

عمو احمد

وقتی که بچه بودم و مدام بی‌هوا می‌دویدم فقط عمو احمد بلد بود بهار رو جوری بگه باهار که میخ‌کوب شم سرجام!

۲ نظر: