۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

اعتراف نمی‌دانم چندم...

گمونم باز قلبم شکسته و منطقم داره نشت می‌کنه...
آره درست شنیدی... بهترین جا برای نگه‌داری هر چیز وسط زمین دشمن‌شه...
وسط میدون مین!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر